Reservations

left right
Playground  ›  GRAND MALL

Events

Events Banner left right show all events

Services

birthday party
bowling and billiard
games
bar
lasser arena

left right

Contacts

За резервации на бара и въпроси относно празнуване на рождени дни:
0887408072
For reservations at the bowling alley and laser arena: 0887408072 За организиране на събития, мнения, предложения и оплаквания:
0887442280
reservations