Резервации

Playground  ›  The mall  ›  Лазерна арена
Видове игри в лазерната арена:

Стандартен начин на игра: обикновено се играе в екипи, един син и един червен с вариращ брой играчи. Участниците имат вариращ брой животи и изстрели, които биват определени в началото на играта (например: 20 живота и 400 първоначални изстрела). Пистолетът се зарежда в началото на играта и всеки път когато свършат животите и изстрелите; няма максимален брой на зарежданията. В края на играта оръжието се “разтоварва” по същия начин като в началото на играта. Целта на играта е да бъдат улучени по-голям брой съперници и да бъде завладяна базата на противника. Играта
приключва когато времето изтече.

SUPERCHARGE
Подобна е на играта Energise. Променя се начина, по който се завладява вражеската база, която може да бъде превзета след предварително определен брой “Добри изстрели“. “Добър изстрел“ се получава само когато противников играч бъде улучен с директен изстрел.

ELIMINATOR
Всички играчи започват с определен брой животи. Всеки път когато бъдат улучени губят един живот и трябва да се върнат към зареждащият модул. Играчите могат да печелят животи когато направят “Добър изстрел “. Играта приключва, когато играча загуби всичките си животи независимо от оставащото време до края на играта. Може да се играе на отбори или по единично.

STUN
Всички играчи започват с 0 живота. Всеки път когато бъдат улучени получават допълнителен живот. Не е нужно да се минава под зареждащият модул, освен в началото и края на играта.
Галерия

Други услуги

Рождени дни
Боулинг и билярд
Игри и PS
Бар
Лазерна арена

left right