left right

Проект и главна цел:

Договор № BG16RFOP002-2.077-0294-C01 Подкрепа за средни
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с цел
осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19

Последно обновено на: 2021-02-20

виж повече
left right

Новини и събития

left right

Услуги

left right